Utställning på Europarådet i Strasbourg, hösten 2019